Tento web používá soubory cookie. Setrváním na těchto stránkách souhlasíte s jejich používáním. Ochrana osobních údajů
Připojte se!

Registrace nového uživatele

Registrace nového uživatele

Vážený zákazníku,

děkujeme, že jste se rozhodl(a) využívat služeb WIA WiFi. Na tomto portálu naleznete všechny důležité informace a nastavení potřebná pro využívání služby.

Pro přístup do portálu WIA WiFi se musíte zaregistrovat - prvním krokem registrace je volba uživatelského jména a hesla. Pozor! Uživatelské jméno a heslo může obsahovat pouze standardní znaky abecedy písmena a-z, číslice 0-9 a znaky -,_,.).

  1. heslo musí mít minimálně 6 znaků
  2. (nepovinné)

Prohlašuji, že jsem oprávněn jednat jménem a na účet účastníka. Prohlašuji, že jsem se seznámil s všeobecnými podmínkami, příslušnými provozními podmínkami poskytování služeb WIA, se kterými souhlasím a které se tímto zavazuji dodržovat, a dále s platným ceníkem služeb WIA, včetně Ceníku administrativních poplatků (vše uveřejněno na internetových stránkách poskytovatele), které tímto beru na vědomí.
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlasím se zpracováním osobních údajů společností WIA, a to k účelu, po dobu, za použití prostředků a způsobů zpracování dle dokumentu: Ochrana osobních údajů ve WIA, se kterým jsem se seznámil na internetových stránkách společnosti WIA.

Výslovně žádám poskytovatele, aby, v souladu s ustanovením § 1823 Občanského zákoníku, započal s poskytováním služeb dle této smlouvy ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy, a beru na vědomí, že v případě odstoupení od smlouvy, uhradím poskytovateli poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy.

Registrujete se jako